วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไฮหย่อง – 470504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไฮหย่อง

ภาษาไทย : ต. ไฮหย่อง  อ. พังโคน จ. สกลนคร

English : Hai Yong ,Phanh khon, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 470504

รหัส อำเภอ : 4705

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.406

ลองติจูด : 103.765

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.406,103.765,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/