วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไหล่น่าน – 550703

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไหล่น่าน

ภาษาไทย : ต. ไหล่น่าน  อ. เวียงสา จ. น่าน

English : Lai Nan ,Wiang Sa, Nan

รหัส ตำบล : 550703

รหัส อำเภอ : 5507

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 18.590

ลองติจูด : 100.930

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.590,100.930,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/