วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไหล่ทุ่ง – 341113

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไหล่ทุ่ง

ภาษาไทย : ต. ไหล่ทุ่ง  อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

English : Lai Thung ,Trakan Phuet Phon, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341113

รหัส อำเภอ : 3411

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.600

ลองติจูด : 104.968

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.600,104.968,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/