วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไร่ใต้ – 341912

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไร่ใต้

ภาษาไทย : ต. ไร่ใต้  อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี

English : Rai Tai ,Phibun Mangsahan, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341912

รหัส อำเภอ : 3419

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.136

ลองติจูด : 105.122

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.136,105.122,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/