วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไร่อ้อย – 530703

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไร่อ้อย

ภาษาไทย : ต. ไร่อ้อย  อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์

English : Rai Oi ,Phichai, Uttaradit

รหัส ตำบล : 530703

รหัส อำเภอ : 5307

รหัส จังหวัด  : 53

ละติจูด : 17.358

ลองติจูด : 100.027

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.358,100.027,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/