วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไร่หลักทอง – 200621

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไร่หลักทอง

ภาษาไทย : ต. ไร่หลักทอง  อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี

English : Rai Lak Thong ,Phanat Nikhom, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200621

รหัส อำเภอ : 2006

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.484

ลองติจูด : 101.184

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.484,101.184,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/