วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไร่สีสุก – 370503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไร่สีสุก

ภาษาไทย : ต. ไร่สีสุก  อ. เสนางคนิคม จ. อำนาจเจริญ

English : Rai Si Suk ,Senangkhanikhom, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370503

รหัส อำเภอ : 3705

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 16.092

ลองติจูด : 104.639

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.092,104.639,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/