วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไร่พัฒนา – 180206

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไร่พัฒนา

ภาษาไทย : ต. ไร่พัฒนา  อ. มโนรมย์ จ. ชัยนาท

English : Rai Phatthana ,Manorom, Chai Nat

รหัส ตำบล : 180206

รหัส อำเภอ : 1802

รหัส จังหวัด  : 18

ละติจูด : 15.333

ลองติจูด : 100.225

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.333,100.225,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/