วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไร่ขี – 370705

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไร่ขี

ภาษาไทย : ต. ไร่ขี  อ. ลืออำนาจ จ. อำนาจเจริญ

English : Rai Khi ,Lue Amnat, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370705

รหัส อำเภอ : 3707

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 15.663

ลองติจูด : 104.780

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.663,104.780,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/