วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไม้รูด – 230202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไม้รูด

ภาษาไทย : ต. ไม้รูด  อ. คลองใหญ่ จ. ตราด

English : Mai Rut ,Khlong Yai, Trat

รหัส ตำบล : 230202

รหัส อำเภอ : 2302

รหัส จังหวัด  : 23

ละติจูด : 11.910

ลองติจูด : 102.805

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@11.910,102.805,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/