วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไม้กลอน – 370403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไม้กลอน

ภาษาไทย : ต. ไม้กลอน  อ. พนา จ. อำนาจเจริญ

English : Mai Klon ,Phana, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370403

รหัส อำเภอ : 3704

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 15.731

ลองติจูด : 104.818

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.731,104.818,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/