วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไพศาล – 450515

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไพศาล

ภาษาไทย : ต. ไพศาล  อ. ธวัชบุรี จ. ร้อยเอ็ด

English : Phaisan ,Thawat Buri, Roi Et

รหัส ตำบล : 450515

รหัส อำเภอ : 4505

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 16.026

ลองติจูด : 103.817

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.026,103.817,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/