วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไพศาล – 310713

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไพศาล

ภาษาไทย : ต. ไพศาล  อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์

English : Phaisan ,Prakhon Chai, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310713

รหัส อำเภอ : 3107

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.662

ลองติจูด : 103.208

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.662,103.208,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/