วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไพล – 302904

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไพล

ภาษาไทย : ต. ไพล  อ. ลำทะเมนชัย จ. นครราชสีมา

English : Phrai ,Lamtaman Chai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302904

รหัส อำเภอ : 3029

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.360

ลองติจูด : 102.971

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.360,102.971,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/