วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไพรพัฒนา – 331707

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไพรพัฒนา

ภาษาไทย : ต. ไพรพัฒนา  อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ

English : Phrai Phatthana ,Phu Sing, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331707

รหัส อำเภอ : 3317

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.426

ลองติจูด : 104.085

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.426,104.085,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/