วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไพรขลา – 320203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไพรขลา

ภาษาไทย : ต. ไพรขลา  อ. ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์

English : Phrai Khla ,Chumphon Buri, Surin

รหัส ตำบล : 320203

รหัส อำเภอ : 3202

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.395

ลองติจูด : 103.556

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.395,103.556,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/