วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไผ่ – 350205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไผ่

ภาษาไทย : ต. ไผ่  อ. ทรายมูล จ. ยโสธร

English : Phai ,Sai Mun, Yasothon

รหัส ตำบล : 350205

รหัส อำเภอ : 3502

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.927

ลองติจูด : 104.293

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.927,104.293,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/