วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไผ่ – 330911

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไผ่

ภาษาไทย : ต. ไผ่  อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ

English : Phai ,Rasi Salai, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330911

รหัส อำเภอ : 3309

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.332

ลองติจูด : 104.257

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.332,104.257,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/