วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไผ่ – 320709

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไผ่

ภาษาไทย : ต. ไผ่  อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์

English : Phai ,Rattanaburi, Surin

รหัส ตำบล : 320709

รหัส อำเภอ : 3207

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.324

ลองติจูด : 103.895

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.324,103.895,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/