วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไผ่ใหญ่ – 341412

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไผ่ใหญ่

ภาษาไทย : ต. ไผ่ใหญ่  อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี

English : Phai Yai ,Muang Sam Sip, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341412

รหัส อำเภอ : 3414

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.598

ลองติจูด : 104.617

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.598,104.617,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/