วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไผ่หลิ่ว – 190702

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไผ่หลิ่ว

ภาษาไทย : ต. ไผ่หลิ่ว  อ. ดอนพุด จ. สระบุรี

English : Phai Lio ,Don Phut, Saraburi

รหัส ตำบล : 190702

รหัส อำเภอ : 1907

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.625

ลองติจูด : 100.632

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.625,100.632,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/