วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไผ่ขวาง – 190607

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไผ่ขวาง

ภาษาไทย : ต. ไผ่ขวาง  อ. บ้านหมอ จ. สระบุรี

English : Phai Khwang ,Ban Mo, Saraburi

รหัส ตำบล : 190607

รหัส อำเภอ : 1906

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.579

ลองติจูด : 100.648

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.579,100.648,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/