วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไทรเดี่ยว – 270204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไทรเดี่ยว

ภาษาไทย : ต. ไทรเดี่ยว  อ. คลองหาด จ. สระแก้ว

English : Sai Diao ,Khlong Hat, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270204

รหัส อำเภอ : 2702

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.593

ลองติจูด : 102.212

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.593,102.212,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/