วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไทยเจริญ – 350901

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไทยเจริญ

ภาษาไทย : ต. ไทยเจริญ  อ. ไทยเจริญ จ. ยโสธร

English : Thai Charoen ,Thai Charoen, Yasothon

รหัส ตำบล : 350901

รหัส อำเภอ : 3509

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 16.060

ลองติจูด : 104.432

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.060,104.432,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/