วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไทยเจริญ – 311202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไทยเจริญ

ภาษาไทย : ต. ไทยเจริญ  อ. ปะคำ จ. บุรีรัมย์

English : Thai Charoen ,Pakham, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311202

รหัส อำเภอ : 3112

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.461

ลองติจูด : 102.683

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.461,102.683,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/