วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไทยเจริญ – 302203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไทยเจริญ

ภาษาไทย : ต. ไทยเจริญ  อ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา

English : Thai Charoen ,Nong Bunmak, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302203

รหัส อำเภอ : 3022

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.743

ลองติจูด : 102.450

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.743,102.450,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/