วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไทยอุดม – 270202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไทยอุดม

ภาษาไทย : ต. ไทยอุดม  อ. คลองหาด จ. สระแก้ว

English : Thai Udom ,Khlong Hat, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270202

รหัส อำเภอ : 2702

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.407

ลองติจูด : 102.260

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.407,102.260,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/