วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไทยสามัคคี – 302505

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไทยสามัคคี

ภาษาไทย : ต. ไทยสามัคคี  อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา

English : Thai Samakkhi ,Wang Nam Khiao, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302505

รหัส อำเภอ : 3025

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.353

ลองติจูด : 101.966

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.353,101.966,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/