วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไทยสามัคคี – 311403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไทยสามัคคี

ภาษาไทย : ต. ไทยสามัคคี  อ. หนองหงส์ จ. บุรีรัมย์

English : Thai Samakkhi ,Nong Hong, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311403

รหัส อำเภอ : 3114

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.885

ลองติจูด : 102.763

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.885,102.763,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/