วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไชยสอ – 400507

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไชยสอ

ภาษาไทย : ต. ไชยสอ  อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น

English : Chai So ,Chum Phae, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400507

รหัส อำเภอ : 4005

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.514

ลองติจูด : 102.140

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.514,102.140,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/