วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไชยสถาน – 501904

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไชยสถาน

ภาษาไทย : ต. ไชยสถาน  อ. สารภี จ. เชียงใหม่

English : Chaiya Sathan ,Saraphi, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501904

รหัส อำเภอ : 5019

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.745

ลองติจูด : 99.043

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.745,99.043,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/