วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไชยวาน – 410801

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไชยวาน

ภาษาไทย : ต. ไชยวาน  อ. ไชยวาน จ. อุดรธานี

English : Chaiwan ,Chai Wan, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410801

รหัส อำเภอ : 4108

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.303

ลองติจูด : 103.205

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.303,103.205,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/