วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไชยมงคล – 300118

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไชยมงคล

ภาษาไทย : ต. ไชยมงคล  อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

English : Chai Mongkhon ,Mueang Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300118

รหัส อำเภอ : 3001

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.849

ลองติจูด : 102.080

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.849,102.080,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/