วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไค้นุ่น – 461402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไค้นุ่น

ภาษาไทย : ต. ไค้นุ่น  อ. ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์

English : Khai Nun ,Huai Phueng, Kalasin

รหัส ตำบล : 461402

รหัส อำเภอ : 4614

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.612

ลองติจูด : 103.933

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.612,103.933,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/