วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ไก่เส่า – 190506

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ไก่เส่า

ภาษาไทย : ต. ไก่เส่า  อ. หนองแซง จ. สระบุรี

English : Kai Sao ,Nong Saeng, Saraburi

รหัส ตำบล : 190506

รหัส อำเภอ : 1905

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.516

ลองติจูด : 100.793

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.516,100.793,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/