วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ใหม่นาเพียง – 401302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ใหม่นาเพียง

ภาษาไทย : ต. ใหม่นาเพียง  อ. แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

English : Mai Na Phiang ,Waeng Yai, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401302

รหัส อำเภอ : 4013

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.906

ลองติจูด : 102.471

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.906,102.471,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/