วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ในเมือง – 402602

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ในเมือง

ภาษาไทย : ต. ในเมือง  อ. เวียงเก่า จ. ขอนแก่น

English : ,Wiang Kao, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 402602

รหัส อำเภอ : 4026

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.742

ลองติจูด : 102.259

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.742,102.259,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/