วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ในเมือง – 401002

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ในเมือง

ภาษาไทย : ต. ในเมือง  อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น

English : Nai Mueang ,Ban Phai, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401002

รหัส อำเภอ : 4010

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.106

ลองติจูด : 102.767

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.106,102.767,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/