วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ในเมือง – 340101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ในเมือง

ภาษาไทย : ต. ในเมือง  อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี

English : ,Mueang Ubon Ratchathani, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340101

รหัส อำเภอ : 3401

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.232

ลองติจูด : 104.859

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.232,104.859,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/