วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ในเมือง – 320101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ในเมือง

ภาษาไทย : ต. ในเมือง  อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์

English : Nai Mueang ,Mueang Surin, Surin

รหัส ตำบล : 320101

รหัส อำเภอ : 3201

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.884

ลองติจูด : 103.490

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.884,103.490,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/