วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ในเมือง – 310101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ในเมือง

ภาษาไทย : ต. ในเมือง  อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์

English : Nai Mueang ,Mueang Buri Ram, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310101

รหัส อำเภอ : 3101

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.999

ลองติจูด : 103.104

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.999,103.104,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/