วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โอโล – 361009

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โอโล

ภาษาไทย : ต. โอโล  อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ

English : O Lo ,Phu Khiao, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361009

รหัส อำเภอ : 3610

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.346

ลองติจูด : 102.184

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.346,102.184,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/