วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โหรา – 451407

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โหรา

ภาษาไทย : ต. โหรา  อ. อาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด

English : Hora ,At Samat, Roi Et

รหัส ตำบล : 451407

รหัส อำเภอ : 4514

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 15.854

ลองติจูด : 103.802

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.854,103.802,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/