วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โสน – 330505

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โสน

ภาษาไทย : ต. โสน  อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Sano ,Khukhan, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330505

รหัส อำเภอ : 3305

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.657

ลองติจูด : 104.104

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.657,104.104,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/