วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โสกแสง – 340805

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โสกแสง

ภาษาไทย : ต. โสกแสง  อ. นาจะหลวย จ. อุบลราชธานี

English : Sok Saeng ,Na Chaluai, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340805

รหัส อำเภอ : 3408

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.661

ลองติจูด : 105.258

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.661,105.258,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/