วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โสกปลาดุก – 360805

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โสกปลาดุก

ภาษาไทย : ต. โสกปลาดุก  อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ

English : Sok Pla Duk ,Nong Bua Rawe, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360805

รหัส อำเภอ : 3608

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.718

ลองติจูด : 101.695

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.718,101.695,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/