วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โสกนกเต็น – 401212

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โสกนกเต็น

ภาษาไทย : ต. โสกนกเต็น  อ. พล จ. ขอนแก่น

English : Sok Nok Ten ,Phon, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401212

รหัส อำเภอ : 4012

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.816

ลองติจูด : 102.660

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.816,102.660,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/