วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โสกก่าม – 380409

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โสกก่าม

ภาษาไทย : ต. โสกก่าม  อ. เซกา จ. บึงกาฬ

English : ,Seka, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380409

รหัส อำเภอ : 3804

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 18.075

ลองติจูด : 104.015

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.075,104.015,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/