วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โรงช้าง – 170407

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โรงช้าง

ภาษาไทย : ต. โรงช้าง  อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี

English : Rong Chang ,Phrom Buri, Sing Buri

รหัส ตำบล : 170407

รหัส อำเภอ : 1704

รหัส จังหวัด  : 17

ละติจูด : 14.801

ลองติจูด : 100.425

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.801,100.425,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/