วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โพน – 461002

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โพน

ภาษาไทย : ต. โพน  อ. คำม่วง จ. กาฬสินธุ์

English : Phon ,Kham Muang, Kalasin

รหัส ตำบล : 461002

รหัส อำเภอ : 4610

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.841

ลองติจูด : 103.637

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.841,103.637,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/